STRANICA U PRIPREMI

WD HOTEL

HAIMEN, KINA

Kategorija: Ugostiteljski objekat
Lokacija: Haimen, Kina
Površina: 3.050 m²
Godina: 2014-2015.
Vrsta projekta: Projekat enterijera izveden u  kooperaciji sa Studiom Lark