STRANICA U PRIPREMI

WD HOTEL

NANTONG, KINA

Kategorija: Ugostiteljski objekat
Lokacija: Nantong, Kina
Površina: 7.750 m²
Godina: 2018-2019.
Vrsta projekta: Projekat enterijera izveden u  kooperaciji sa Studiom Lark