STRANICA U PRIPREMI

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

BEOGRAD, SRBIJA

Kategorija: Stambeno poslovni objekat
Lokacija: Beograd, Srbija
Površina: 445 m²
Godina: 2016.
Vrsta projekta: Projekat fasade i enterijera