STRANICA U PRIPREMI

STAN SM38

BEOGRAD, SRBIJA

Kategorija: Stambena jedinica
Lokacija: Beograd, Srbija
Površina: 40 m²
Godina: 2014.
Vrsta projekta: Projekat enterijera u kooperaciji sa Studiom Lark